Onderwijs

De sector onderwijs heeft de afgelopen jaren velen veranderingen meegemaakt. Deze veranderingen hebben invloed op het product, goed onderwijs, de organisatie en de mensen binnen de organisatie. Hoe kun je als leidinggevende hier sturing aan geven en zorg je ervoor dat de medewerkers optimaal kunnen functioneren. Wat is nodig: Visie, beleid en leiderschap. Buiten de eerder genoemde instrumenten, kunnen wij binnen het onderwijs nog enkele specifieke en op maat gemaakte trainingstrajecten bieden. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het trainen en/of begeleiden van de medezeggenschapsraad.

Onderwijs Trainingen Boonman Zevenaar

 

A. Opbrengstgericht werken binnen het onderwijs
Opbrengstgericht werken is momenteel een belangrijke pijler binnen het onderwijs, maar staat in de praktijk nog in de kinderschoenen. Opbrengstgericht werken betekent dat leraren zich in het bijzonder op leeropbrengsten zouden moeten focussen. Toetsresultaten spelen daarin een rol, maar ook de dagelijkse praktijk van observeren van leerlingen, nakijken van werk en dergelijke. Deze training is bedoeld om leidinggevenden te begeleiden bij het invoeren van opbrengstgericht werken binnen de organisatie.

 

B. Begeleiden/coachen/adviseren startende leidinggevenden.
Startende directeuren maken alle aspecten van het schoolleiderschap voor het eerst mee, zowel inhoudelijk als persoonlijk. Coaching het jaar rond draagt wezenlijk bij aan de persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling van de nieuwe schoolleider. Afhankelijk van ervaring, kennis en vaardigheden van de directeur komen onder andere aan de orde: beleidsterreinen, leiderschapsstijlen, de jaarcyclus voor onderwijskundig en personeelsbeleid, positionering en profilering, strategieën, gesprekstechnieken, tijdbewaking, wet- en regelgeving, taakbeleid en klassenconsultatie, communicatie met ouders, verhouding en afstemming met het bestuur en vergadertechnieken. Kortom, alle elementen waar een directeur mee te maken krijgt. Met name wordt gewerkt aan het vinden en ontwikkelen van een eigen stijl.

 

C. Competentieontwikkeling
De competenties zijn het geheel van kennis, vaardigheden en gedrag die bepalend zijn voor succesvol functioneren. Het ontwikkelen van ontbrekende competenties vormt dan ook de basis voor het behalen van resultaten zoals hogere productiviteit, vernieuwing, reductie van ziekteverzuim en verhoging van de klanttevredenheid. In sommige gevallen kan dat door het volgen van een training of opleiding. Maar alleen aanleren van nieuw gedrag, een vaardigheid of opdoen van nieuwe kennis is niet voldoende.
Alles wat er geleerd is moet ook daadwerkelijk in de werksituatie toegepast kunnen worden om daadwerkelijk effectiever te functioneren. Want het gaat niet om wat je kunt maar wat je ermee doet.

 

D. Medezeggenschap op school
Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (GMR/MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. In de praktijk blijkt alleen dat de MR op elke school, openbaar en bijzonder, hetzelfde functioneert, dezelfde onderwerpen behandelt en tegen dezelfde problemen aanloopt. Vandaar deze drie trainingen.

1. Basiscursus MR
Speciaal voor startende mensen in de MR een basiscursus over de
taken/plichten en de rol als lid van de medezeggenschapsraad.

2. Ondersteuning MR
- Eenmalig leiden van een “moeilijke” vergadering.
- Inschakelen van een onafhankelijke voorzitter

3. Effectief vergaderen
Als MR heb je veel te bespreken, maar is de tijd schaars. Hoe zorg je er
dan voor dat de tijd efficiënt ingezet kan worden en er effectief vergaderd kan worden.

 
Boonman Advies Training Coaching
Arnhemseweg 80
6901 DX Zevenaar

peter@boonmanatc.nl
0612391675

jos@boonmanatc.nl

kvk centraal gelderland:
09214301