Training

- Staan uw medewerkers volledig in hun kracht?
- Benutten ze hun kwaliteiten ten volle?
- Fungeren ze als team en niet als een groep individuen?
- Kennen ze elkaars kwaliteiten en benutten ze deze volledig?
- Is er sprake van een goed werkklimaat?
- Zitten uw medewerkers goed in hun vel?
- Kunnen de teambijeenkomsten effectiever verlopen?

Investering in de ontwikkeling van uw medewerkers zorgt ervoor dat er efficiënter en
effectiever gewerkt wordt, waardoor de resultaten zichtbaar zullen verbeteren.
Wij kunnen een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling binnen uw bedrijf.
Omdat training altijd maatwerk is, hebben wij hier verschillende instrumenten voor:

 

Teamscan (Geluk op het werk)
Hoe sta jij binnen je team? Hoe staat het met de openheid en het vertrouwen,
met je eigen competenties, de balans tussen werk en privé?
Dit zijn enkele onderwerpen die tijdens deze teamscan aan de orde komen.
Met je collega’s ga je in gesprek over de wijze waarop jij en je teamleden hierin staan.
Aan welke doelen wil je als team (of individu) werken?

 

Enneagram
Het Enneagram schetst 9 patronen van voelen, denken en handelen.
Het geeft je inzicht in jezelf op een dieper niveau. Vaak zijn het achterliggende overtuigingen die maken wat voelt, doet en denkt. Als je jezelf kent en je herkent het patroon van denken, voelen en handelen van je collega’s, dan biedt dit een prima basis voor samenwerking en teambuilding.
Je weet nu waarom collega’s vanuit hun basispatronen reageren, je kunt er samen over in gesprek. Je hebt meer zicht op elkaars kwaliteiten en valkuilen en dit kun je weer benutten bij de samenwerking en de verdere verbetering van de kwaliteit.

 

Werken met competenties
Welke competenties zijn nodig om het werk goed uit te kunnen voeren.
Hoe sterk ben je in de geselecteerde competenties. Hoe denken je collega’s
erover? Over welke, niet genoemde, competenties beschik je nog meer?
Zit je op de goede plek, haal je alles uit jezelf?

 

Relatiespel
Dit middel kan prima ingezet worden bij het onderhouden en het verbeteren
van de sfeer binnen het team. Het uitgangspunt bij dit spel is dat de kwaliteit
van een relatie door twee factoren wordt bepaald: het gedrag naar elkaar toe en de
band die je met elkaar hebt, datgene wat je met elkaar verbindt. Gedrag is daarbij meer
een momentopname, terwijl een verbinding stabieler van aard is.
Beide factoren beïnvloeden elkaar, maar hun belang ten opzichte van elkaar
verschilt per relatie en kan ook binnen een relatie door de tijd heen veranderen.

 

Werken met kwaliteiten
Hebben we zicht op onze eigen kwaliteiten en valkuilen? En op die van onze collega’s?
Worden de kwaliteiten voldoende benut binnen het team?
Schiet je soms door in je kwaliteit? Word je daarop beoordeeld en wordt de
achterliggende kwaliteit niet meer benut of herkend?
Door middel van dit spel worden deze punten in kaart gebracht en gaan de medewerkers hierover met elkaar in gesprek.

 

Inspiratiespel
Collega’s gaan met elkaar in gesprek over wat hen inspireert, van binnenuit motiveert. Ook kijken we naar de belemmeringen waar ze nog tegenaan lopen.
De medewerkers gaan op zoek naar hun diepste drijfveren.

 

Coöperatief vergaderen
Deze training richt zich op het effectiever laten verlopen van een vergadering.
Wanneer er coöperatief vergaderd wordt nemen de collega’s in gelijke mate deel.
Ze zijn positief van elkaar afhankelijk en er is veel gelijktijdige interactie. Ze voelen zich allemaal en dus niet alleen de voorzitter verantwoordelijk voor een efficiënt en productief verloop. In plaats van informatieoverdracht of ongestructureerde discussie is er sprake van professionele ontwikkeling en samen besluiten nemen.

 

Effectief vergaderen
In bedrijven wordt gemiddeld 10 tot 20% van de werktijd besteed aan vergaderen.
Managers en andere leidinggevenden besteden vaak de helft of meer van hun werktijd aan deze activiteit. Vergaderen is nodig voor het nemen van besluiten, afstemmen van taken, ontwikkelen van ideeën, creëren van
draagvlak en (ver)delen van informatie.Vergaderingen kunnen slagvaardig en inspirerend zijn. In de praktijk is dat alleen helaas niet altijd het geval. De meest hardnekkige vergaderproblemen zijn saaiheid en geringe besluitvaardigheid. Bij dergelijke structurele problemen is het noodzakelijk het hele vergadercircuit van een organisatie onder de loep te nemen en in goede banen te leiden. Dat kan, gezien de enorm hoge kosten van vergaderen, zeer lonend zijn.

 

Communicatie
U communiceert de gehele dag, bewust en onbewust, zowel op uw werk als in uw privéleven. Soms is de indruk die u maakt goed, maar er zijn ook ontmoetingen en gesprekken die moeizaam verlopen. Er kunnen allerlei storingen optreden: negatieve eerste indruk, onvoldoende luisteren, te weinig informatie geven of vragen, spanning, conflicten, etc. In al deze situaties is het belangrijk u bewust te zijn van wat er gebeurt. In deze training leert u alle vaardigheden om uw communicatie naar een hoger niveau te brengen.

Resultaat:
- U bent in staat op effectieve wijze te communiceren;
- U leert effectief non-verbaal te communiceren en vergroot uw persoonlijke uitstraling;
- U leert respectvol feedback te geven en te ontvangen;
- U leert om te gaan met lastige situaties;
- U bent in staat om verschillende communicatiestijlen toe te passen;
- U stelt een persoonlijk actieplan op.

 
Boonman Advies Training Coaching
Arnhemseweg 80
6901 DX Zevenaar

peter@boonmanatc.nl
0612391675

jos@boonmanatc.nl

kvk centraal gelderland:
09214301